2014. Normafán, 76 órán át a jég ellen

76 óra a jég ellen

Egyesületünk 2014. december 01. 14:30-tól december 04. 18:30-ig tartó időszakban – összesen 76 óra időtartamban – dolgozott a Normafa környékét érintő ónos eső és jég kárainak felszámolásán, illetve befogadóhelyet üzemeltet a kitelepített, vagy hazamenni nem tudó lakosok számára.

Ahogy a nappali világosság lehetővé tette, műszaki mentő járőreink folyamatosan dolgoztak a területen. A négy nap során sikerült megtisztítani a letört faágaktól és jég törmeléktől számos utcát, magánterületek bejáróit, parkokat, buszmegállókat, illetve több esetben kérte Egyesületünk segítségét az ELMŰ, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A négy nap alatt járőreink közel 100 helyszínen láttak el kézi vagy gépi műszaki mentési feladatot.

A hétfő délutántól csütörtök délutánig tartó kárfelszámolás során 25 fő önkéntesünk összesen 532 munkaórát dolgozott, a Hegyvidéken kialakult katasztrófahelyzet felszámolásán. A rendkívül rossz időjárási körülmények ellenére, a művelet során személyi sérülés nem történt.

Egyesületünk 2014. december 1-jén délben kapta az előzetes tájékoztatást a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság I. kerületi katasztrófavédelmi megbízottjától, hogy a Normafa környékét érintő ónos eső és jegesedés mértéke miatt a terület zárása, valamint lakosságvédelmi intézkedések megtétele várható, mely során önkénteseink segítségére is számítanak. Az előzetes információra reagálva 13:00-kor Egyesületünk fokozott alkalmazási készenlétet rendelt el, befogadóhely üzemeltetésére és műszaki mentő feladatokra készülve fel.

14:30-kor megalakult az első járőr két fővel, lakosságvédelmi, befogadóhelyi feladatok ellátására. A befogadóhely 17:00 órakor megkezdte működését a Jókai Mór Általános Iskolában és azóta folyamatosan üzemel. A befogadóhely üzemeltetésében a Vöröskereszt Budapesti Szervezete folyamatos segítséget nyújt mind önkénteseik jelenlétével, mind hideg élelem biztosításával.

15:00-kor megalakult az első műszaki mentő járőr két fővel, akik folyamatosan tisztították meg az utakat a forgalmat akadályozó jég által borított faágaktól. Az önkéntesek beérkezésének ütemében alakult meg további két műszaki mentő járőr.

A három műszaki mentő járőr három láncfűrésszel, valamint több lapáttal felszerelve nyolc óra alatt közel ötven helyszínen segített járhatóvá tenni az utakat, megtisztítva ezzel a Béla király utat, a Béla király út-Istenhegyi út kereszteződését, a Költő utcát, az Edvi Illés utcát, valamint a Távcső utcát. Éjjel 23:30-kor az időjárási- és látási viszonyok megromlása miatt a három járőr visszahívásra került.

Az éjfél és reggel 8 óra közötti időszakban csak a befogadóhely üzemelt.

2014. december 2-án a reggeli váltással újfent érkezett műszaki mentő járőr is a területre, aki folytatta az útvonalak megtisztítását. Reggel 8:00 és este 22:00 óra között három műszaki mentő járőr dolgozott és közel 30 helyszínen végzett favágási, úttakarítási feladatokat, ezzel járhatóvá téve az Őzike utcát, a Normafa utat, a Magashegyi utat, a Melinda utat, a Laura utat, a Fülemile utat, a Karthauzi utcát és a Széchenyi emlékutat. Önkénteseink estére teljes mértékben megtisztították Normafa buszvégállomást, visszaadva ezzel az utasforgalomnak.

Önkénteseink a Melinda út és Evetke út, illetve a Karthauzi út a rendőrség által lezárt szakaszán beavatkozásuk eredményeként gyalogosan és személygépjárművel is járhatóvá tették néhány órás munkával.

A látási viszonyok romlásával egyidejűen a műszaki mentő járőrök felmérték a közvilágítás nélkül maradt területeket, és folyamatos járőrözéssel, kézilámpákkal segítették a lakosokat, igény esetén hazakísérték őket. Este 22:00 órára az összes műszaki mentő járőr befejezte a tevékenységét, reggel 8:00 óráig csak a befogadóhely éjjeli ügyeletét látta el 2 fő önkéntes.

December 3-án a befogadóhely-ügyeletesek mellett csak egy műszaki mentő járőr kezdte meg a munkát a területen. A nap folyamán a Teleszkóp utca felől gyalogosan elérhetővé tették a Sötétvagás utcát, rendezték a Jókai Mór Általános Iskola előtti parkot, több magánháznál segédkeztek az ágak eltakarításában, valamint több alkalommal kísérték el a nap folyamán az Egyesülethez csatlakozó AMS mentőt étel- és gyógyszerosztó útjára, biztosítani a szabad átjárást mindenhol. Este 20:00-kor a műszaki mentő járőr elhagyta a területet, mindeközben a befigadóhely folyamatosan üzemelt.

8:00-kor 4 fővel megkezdte munkáját a nappali váltás, egy 3 fős műszaki mentő, és egy 1 fős befogadóhely ügyeleti járőr, mely 10:00 órakor 1 fő műszaki mentővel bővült. Fő feladatuk a Jókai Mór Általános Iskolában berendezett befogadóhely szükség szerinti fenntartása, és segítségnyújtás a magánházaknál a normál állapotok, illetve az ELMŰ szakembereinek az áramszolgáltatás mihamarabbi visszaállítása érdekében.

A befogadóhelyet Egyesületünk továbbra is a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel közösen üzemeltette. Reggel 3 fő tartózkodott a befogadóhelyen, akik a reggeli órákban végleg elhagyták a Jókai Mór Általános Iskolát. Délután 12:55 perckor megkaptuk az engedélyt a XII. kerületi közbiztonsági referenstől a befogadóhely zárására és bontására. 14:12 percre a kiadott eszközöket hiánytalanul leadtuk, az iskolát elhagytuk.

A műszaki mentő járőr 4 fővel 8:00 órától délután 17:40 percig állt a kerület rendelkezésére 2 db láncfűrésszel és két gépjárművel. A nap folyamán a járőr egyrészt önállóan járőrözött és fogadta a lakosok kéréseit, másrészt az operatív törzstől érkezett címeket ellenőrizte és tisztította meg szükség esetén. Összesen 10 helyen tudott segítséget nyújtani a lakosoknak és az ELMŰ munkatársainak, javarészt az Őzike utcában.

Az operatív törzzsel való egyeztetés után 17:40 perckor a műszaki mentő járőr is levonult a területről, 18:30 perckor leszerelt. A továbbiakban az Egyesület nem tartott fent állandó ügyeletet a területen.

A hétfő délutántól csütörtök délutánig tartó kárfelszámolás során 25 fő önkéntesünk összesen 532 munkaórát dolgozott, a Hegyvidéken kialakult katasztrófahelyzet felszámolásán.

2014. Normafa jegesedés